Transfer Certificates

Note: The TC will be issued within a month from the date of application received.

Sr no. Name
1 Aamna Jafar
2 Amrita Arya
3 Anshika
4 Archisha Arya
5 Gautam Jain
6 Jinisha Sharma
7 Krrish Kumar
8 Naitik Dhanker
9 Prakhar Jain
10 Pratyaksh Gupta
11 Sehaijleen Kaur
12 Shayna Singh
13 Shivansh Tandon
14 Shubh Bhardwaj
15 Tejaswin Tatran
16 Vaishnavi Dhanker
17 Vidushi Gangwar